Jet Ski set

De Jaltest is het meest uitgebreide diagnosesysteem voor vaartuigen

De nieuwe JalTest Marine Outboard set omvat zowel de hard- als software die nodig is voor het
goed kunnen verlenen van service en onderhoud aan Jet Ski